audyty bezpieczeństwa

Black Angel Group wykonuje kompleksowe analizy stanu bezpieczeństwa firm i instytucji, ich pracowników, mienia oraz zabezpieczenia tajemnic firmy, tzw. audyt bezpieczeństwa.
Na życzenie Klienta opracowujemy i wdrażamy zindywidualizowane rozwiązania w tym zakresie, uwzględniające:

  • analizę zagrożeń, podatności i ryzyka;
  • metodykę zarządzania bezpieczeństwem;
  • zasady, instrukcje i procedury bezpieczeństwa

Group of business people at presentationAudyt bezpieczeństwa firmy ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa.

Audyt obejmuje:

  • sprawdzenie faktycznej realizacji czynności pracowników firmy:

–   zmierzających do przeciwdziałania występowaniu zagrożeń,
–   procedur przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej,
–   zachowania się pracowników firmy w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia,
–   współpracy na poszczególnych stanowiskach ze służbami ochrony.

  • sprawdzenie faktycznej realizacji procedur bezpieczeństwa w przypadku:

–   napadu rabunkowego, zagrożenia zamachem bombowym i chemicznym,
–   wzięcia zakładników, prób szantażu, zastraszenia oraz wymuszenia okupu,
–   pożaru, kradzieży wewnętrznych i zewnętrznych, przecieku informacji gospodarczych,

  • sprawdzenie realizacji obowiązków banku wynikających z Ustawy o ochronie osób i mienia,
  • sprawdzenie efektywności aktualnego stanu zabezpieczenia firmy przez wewnętrzne i zewnętrzne służby ochrony.
  • wskazanie potencjalnych zagrożeń i tzw. ,, słabych” punktów w aktualnych procedurach bezpieczeństwa i innych formach zabezpieczenia firmy,
  • wystawienie certyfikatu o określonym stopniu bezpieczeństwa firmy.

Audyt bezpieczeństwa pozwala firmie uzyskać wymierne oszczędności finansowe związane z tzw. „uszczelnieniem” firmy nawet do 40% kosztów i do 90% strat spowodowanych kradzieżami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przeciekiem informacji strategicznych firmy.