Piotr Modrzyński

Piotr Modrzyński

 • 27 lat doświadczenia zawodowego w różnych formacjach mundurowych
 • instruktor taktyki i techniki interwencji
 • instruktor sztuk walk: karate, ju jitsu, combat
 • instruktor: strzelectwa sportowego, bojowego i taktycznego,
 • instruktor survivalu
 • audytor bezpieczeństwa oraz egzaminator
 • ekspert z zakresu: uzbrojenia, strzelectwa, walki wręcz oraz taktyki interwencji
 • ekspert w zakresie bezpieczeństwa indywidualnego oraz zbiorowego
 • mistrz rusznikarstwa
 • posiadacz międzynarodowych stopni mistrzowskich w 9 rodzajach sztuk walki:

6 Dan Combat
6 Dan Jiu Jitsu,
4 Dan Yoshitsune Ju Jitsu,
2 Dan Aiki-jitsu
2 Dan Bo-/Hanbo-jitsu,
2 Dan Goschin Ryu Jiu Jitsu,
2 Dan Bu-jitsu,
2 Dan Keisatsu-jitsu
1 Dan All Style Karate

 • wykładowca wielu dziedzin związanych z bezpieczeńtwem indywidualnym oraz zbiorowym
 • Przewodniczący Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych od 1996 do 2003r., do chwili obecnej członek Zarządu
 • Prezes Biura Bezpieczeństwa Przemysłu i Handlu
 • Dyrektor Ośrodka Ustawicznego Kształcenia Dorosłych
 • Szef Instruktorów Instytutu Combat Black Angel oraz Klubu The Martial Arts
 • Prezes Klubu Strzelectwa Praktycznego ,,COMBAT’ oraz Klubu Strzeleckiego TMA1993GROUP
 • Prezydent na Polskę International Karate Ju Jitsu Kobudo Association 1997-2003,
 • Autor  kilkudziesięciu artykułów prasowych i programów telewizyjnych oraz książek: „Wojskowa walka wręcz” i „Tonfa w praktyce” ,
 • na zaproszenie Komendy Głównej Policji Węgier prowadził cykl szkoleń dla wykładowców policyjnych w Wyższej Szkole Narodowych Sił Powietrznych Węgier w Szolnok,
 • 1994-2003 szkolił przedstawicieli jednostek specjalnych Wojska i Policji: Polski, Dani, Austrii, Belgii, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Włoch, Turcji, Portugalii, Republiki Południowej Afryki.